Forum

Teme iz struke

Samo logirani članovi Komore mogu objavljivati postove.

Teme iz struke » FID sklopka u izlaznom vodu iz solarne elektrane?

Stranica: 1 Na kraj
Autor Tema: FID sklopka u izlaznom vodu iz solarne elektrane? 8026 pregleda
 • Josip Martinaga
  Avatar
  Član komore
  3 postova

  FID sklopka u izlaznom vodu iz solarne elektrane? Link to this post

  Htio bih s kolegama koji su projektirali/projektiraju solarne elektrane (SE) prodiskutirati zahtjev HEP-a iz PEES-a o obvezi stavljanja zaštitne sklopke diferencijalne struje u izlazni vod iz SE (za SE snage do 30kW).
  Smatram naime da u ogromnoj većini slučajeva priključivanja SE na NN mrežu to nije primjenjivo iz jednostavnog razloga što nije moguće odvojiti N i PE vodiče koji su međusobno spojeni na početku voda od SE prema mreži i na kraju tog voda u trafo stanici (TS).
  Na taj način se struja u N priključka SE i u normalnom radu (kada nema struje kvara) dijeli na dva vodiča, na struju u N vodiču i onu u PE vodiču. Rezultat je postojanje diferencijalne struje u FID sklopci već u normalnom radu što smanjuje pouzdanost rada sustava (FID sklopka može izbaciti i ako nema kvara)
  Nadalje, upitno je hoće li FID ispravno reagirati u slučaju kvara jer se on istovremeno napaja iz SE i iz TS s time da je poznato da je unutarnja impedancija TS puno manja od impedancije SE pa će obrnuto proporcionalno njihovom omjeru, ti izvori "hraniti" mjesto kvara. Tako stvorena diferencijalna struja u vodu iz SE bi mogla biti premala da bi FID reagirala. Pa čak i ako reagira i iskopča napajanje mreže iz SE, ostati će napajenje kvara iz TS sve do trenutka prorade zaštite na dolazu iz tog izvora ( a u TS nema FID sklopke).

 • Marijan Marciuš
  Avatar
  Član komore
  1 postova

  Re: FID sklopka u izlaznom vodu iz solarne elektrane Link to this post

  Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID) sklopka Idn=100-300 mA, tip A (za izmjenjivače koji zaprečavaju prolaz istosmjerne komponente struje), a za ostale tip B. FID sklopka se ugrađuje između izmjenjivača i zaštitnog prekidača elektrane. Naša je praksa da se za svaki izmjenjivač ugrađuje jedna FID sklopka. Sam izmjenjivač nema u sebi spojene N i PE pa stvar funkcionira.

 • Josip Martinaga
  Avatar
  Član komore
  3 postova

  Re: FID sklopka u izlaznom vodu iz solarne elektrane Link to this post

  OK, pod "stvar funkcionira" mislili ste vjerojatno na to da FID neće isključiti u normalnom radu.
  Međutim, ako N i PE nisu spojeni u izmjenjivaču, kako onda FID sklopka spojena na njegovom izlazu mjeri struju greške?
  Ili se FID spaja tropolno (fazni vodiči) a izmjenivač se podesi tako da u svakom trenutku daje potpuno simetrične struje u svim fazama?
  U slučaju kvara, struja kvara se vrati po N vodiču (koji je u TS spojen na PE) ali to neće napraviti nesimetriju struja kroz FID - jer izmjenjivač to ne dozvoljava, ili?

 • Josip Martinaga
  Avatar
  Član komore
  3 postova

  Re: FID sklopka u izlaznom vodu iz solarne elektrane? Link to this post

  Trilema je riješena. Kao što je g. Marciuš rekao, stvar funkcionira (no tek ako se u smislu ove zaštite ispravno shvati smjer energije).
  Naime, kako mi je pojašnjeno u jednoj usmenoj diskusiji, FID se na to mjesto ugrađuje kao zaštita od opasnog napona dodira na kučištu izmjenjivača odnosno pretvarač solarne elektrane se u ovom slučaju smatra TROŠILOM a NE izvorom.
  Vjerujem da su kao i ja, još mnogi kolege pogrešno podrazumjevali kako je FID sklopka namijenjena detekciji mogućeg kvara na nekom dijelu NN mreže koju paralelno s TS napaja solarna elektrana odnosno u kontekstu dva paralelna izvora koji napajaju zajedničko trošilo a ne kako sam naveo gore pa se nadam da će diskusija i njima biti od pomoći.
  PS:
  U širem smislu za zaključak se vjerojatno može smatrati da je u skladu s normom HRN HD 60364-7-712_2007, odjeljak 536.2.2, Devices for isolation (Uređaji za odvajanje) gdje stoji (slobodni prijevod):
  "U odabiru i ugradnji uređaja za odvajanje i uklapanje koji će se instalirati između SE i javne električne mreže, mreža će se smatrati izvorom a SE trošilom"

 • Mario Lukšić
  Avatar
  Član komore
  3 postova

  Re: FID sklopka u izlaznom vodu iz solarne elektrane? Link to this post

  Opis u nastavku odnosi se na sunčane elektrane u kojima su primjenjeni izmjenjivači bez transformatora. Galvansko odvajanje između AC i DC strane nije postignuto (at list simple separation between AC and ADC side). U NN mreži se primjenjuje sustav TN-C-S, a Instalacija sunčane elektrane je uvjetno nastavak NN mreže. Neutralni vodič uzemljen je u trafostanici, NN mreži, a zadnja točka je uzemljena PEN sabirnica u PMO sunčane elektrane. Od PMO do izmjenjivača se polaže trožilni odnosno petožilni kabel. Kod 3f priključka PMO je opremljen 3p+1 osigurač-rastavnom sklopkom za odvajanje od NN mreže HEP-a. Neutralni vodič se uklapa prije faznih, a isklapa nakon faznih vodiča.
  U takvoj sunčanoj elektrani pozitivni i negativni pol izmjenjivača se ne uzemljuju na DC strani (moduli su s Al okvirima, kl. izolacije I). Sve metalne mase elektrane koje u normalnom pogonu nisu pod naponom spojene su zaštitnim PE vodičem na uzemljivač. Odnosi se na metalno kućište izmjenjivača, noseću čeličnu konstrukciju i Al okvire modula, sve u skladu s HRN EN 60364-7-712:2007. Zaštitu od električnog udara treba provesti u skladu s normom HRN HD 60364-4-41:2005; Niskonaponske električne instalacije 4 – 41.
  Izmjenjivači obično imaju u svom sastavu kontrolnik izolacije ili dva (uvjet redundancije) posebna zaštitna uređaja RCMU (residual current monitoring unit) koji su osjetljivi na DC pulsne i DC struje. Zaštitni uređaj RCMU isključuje DC stranu izmjenjivača u slučaju nastanka kvara bilo gdje na DC strani elektrane. Taj uređaj razlikuje “spore normalne” kapacitivne struje odvoda (isklapanje u roku od 300 ms), u odnosu na brze promjene ukupne diferencijalne struje (struja odvoda+preostala struja) veće od 30 mA (isklapanje u roku od 40 ms). Na taj način uređaj štiti opremu u postrojenju elektrane od nastanka požara i osobe od neizravnog udara (fault protection).
  Osobe treba štititi od nezravnog dodira uslijed kvara koji može nastati u izmjenjivaču ili na priključku na AC strani izmjenjivača, uređajem RCD Id=30 mA, tip B koji je osjetljiv na AC i sve vrste DC struja. Kod izmjenjivača koji imaju ugrađen RCMU može se primijeniti uređaj RCD Id=300 mA, tip B.
  Zaključak: U trenutku kvara u instalaciji elektrane, "FID" odvaja izmjenjivač od mreže. Trenutno – odmah nakon nestanka napona mreže interna zaštita isključuje izmjenjivač (anti-islanding protection). Niti mreža niti izmjenjivač nakon toga ne "hrane" mjesto kvara, ali generatorsko polje fotonaponske elektrane je i dalje pod naponom.

    8026 pregleda
Na vrh

Trenutno online: Nema nikog online.

Zadnji registrirani član: Darko Podravec

Korisničko ime:
Lozinka:

Zapamti moju prijavu

Zaboravili ste lozinku?
Osobni podaci:
 • Broj logiranja na Moj HKIE:
Promjena lozinke

Kalendar događanja i najava

Anketa nije aktivna, pogledajte arhivu završenih anketa